Обуката е дизајнирана од Smart Academy.

Smart Academy:

Предавач: Алија Феревски

Основи на Продажбата – 1 час

 • Беспрекорно познавање на пазарот
 • Беспрекорно познавање на своите производи, услуги, предности
 • Скенирање на клиентот: пазарен удел, конкуренција, од кого и што купува во моментот
 • Скенирање на потребите на клиентот

Однесување на продавачот и континуирана надградба – 1 час

 • Принцип на инка
 • QDQ, DA-PA, Фокус на целна група клиенти
 • Активно менаџирање на потрфолио

Exactly What to Say? – Што точно да кажеш? Како точно да се изразиш? – 1 час

 • Зборови и фрази со позитивно влијание на успех во продажбата
 • Како малите промени во начинот на изразување ни даваат голема предност пред клиентот

 “Role Plays”   – 2 часа

 • Играње улоги со реални продажни ситуации и задачи од секојдневието на слушателите, снимање на учесниците, со цел да се утврди моменталното ниво 

Видови Продажба – 2 часа

 • Теле-продажба: cold-calling, account intelligence, детално запознавање со потребите на клиентот
 • Емоционална продажба
 • Консултативна продажба
 • Асертивна продажба

 Техники на Продажба – 2 часа 

 • EVA
 • Техника „Слој по слој“
 • Говор на телото – основни информации
 • Техники на презентација на цената: 1. „Сендвич“; 2. Минимум цена; 3. Разложување;4. Разлики/предности; 5. „Шок Терапија“; 6. „Диверзија“ – дефокус од цената

 Напредни техники на преговарање – 2 часа

 • Фази во преговарачкиот процес
 • Аудио-визуелни аспекти во преговарањето
 • Говор на телото – детали, предлози, “do & don’t” совети, вежби во живо
 • “Role Plays” – Играње улоги со реални продажни ситуации и задачи, снимање на учесниците, примена на горенаведените техники, евалуација на позитивни аспекти и предлози за подобрување на слаби страни

 Решавање и справување со приговори – 1 час

 • приговори за цена
 • приговори за производ, услуга, функционалност и разочарување кај клиентот – како да ја добиеме довербата назад?
 • пост-продажна комуникација и одржување однос со клиентите

Вкупно: 12 училишни часа во времетраење од 45 минути по час.  

За повеќе информации пишете на [email protected] или јавете се на 075 248 945.

Линк до обуката