Axapta Masters е компанија – сертифициран Microsoft Gold Partner со искуство во обезбедување на надграба во деловниот процес и технологиите на компаниите – клиенти, применувајќи практични решенија со цел постигнување на најдобри резултати и ефикасност во работењето.

Компанијата е основана во 2013, во Скопје, Р.Македонија и во моментот е една од водечките ИТ компании во земјава и регионот, специјализирани за работа со ERP решението на Microsoft – Dynamics AX/Dynamics 365.

Во моментов, Axapta Masters е ISO сертифицирана компанија со стабилен раст од 20% на годишно ниво и повеќе од 250.000 крајни корисници на услугите низ целиот свет применувајќи ги и постојано адаптирајќи ги технологиите на Microsoft и нудејќи квалитетна испорака на истите.

Низ годините, сертифицираните технички и функционални консултанти кои се дел од Axapta Masters им помагаат на многу клиенти во градењето на нивните успешни приказни, постојано работејќи на примена на практични и докажани решенија за постигнување на сè подобри резултати.

Tе покануваме да ја следиш Axapta Masters на следниот линк и да аплицираш  на отворените активни Огласи за вработување.